HACCP etiketten: 7 stappen naar het juiste etiket

HACCP is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De term "HACCP" komt oorspronkelijk uit de Amerikaanse ruimtevaart en staat voor "Hazard Analysis and Critical Control Points". In de ruimtevaart is het namelijk niet mogelijk om bedorven voedsel terug te sturen en te vervangen door onbedorven voedsel. Het mislukken van een missie door voedselvergiftiging werd dan ook als een onacceptabel risico gezien.

Een van de onderdelen van de HACCP-aanpak is controle. Controle van de diverse onderdelen van het proces dat het voedsel doorloopt. In veel gevallen spelen etiketten daarbij een belangrijke rol. Etiketten waarop de noodzakelijk informatie wordt geprint. Etiketten voorzien van uw logo en voorbezet met de benodigde informatievelden.

Levensmiddelen industriehazard analysis critical control points
Tegenwoordig gelden de HACCP regels voor bedrijven die zich bevinden in de levensmiddelen industrie. Denk hierbij aan distributie, bereiding, verwerking, behandeling en verpakking van levensmiddelen. Al deze bedrijven dienen de levensmiddelen te identificeren en te analyseren op gevaren. In de Europese Unie is dit inventarisatie model geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat het productie- en verwerkingsproces van levensmiddelen zo min mogelijk risico's op besmetting van de levensmiddelen met zich meebrengt.

HACCP is geen geschreven wet, het is enkel gebaseerd op zeven kernpunten. Deze worden hieronder beschreven. Elk bedrijf dat zich in de keten van levensmiddelen bevindt heeft er mee te maken.

 

 

 

 

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

Het HACCP-systeem heeft 7 kernpunten:
1.) Alle potentiële gevaren inventariseren.
2.) Het vaststellen van kritische beheerspunten (CCP's). Dit zijn de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt.
3.) De kritische grenzen per CCP aangeven.
4.) Het vaststellen van de bewaking ofwel monitoring van de CCP's.
5.) Het vaststellen van correctieve acties per CCP ter herstel van de veiligheid.
6.) Check periodiek de HACCP aanpak om na te gaan of deze aanpak goed werkt.
7.) Leg bevindingen en aanpassingen vast met behulp van documentatie en registraties.

 

HACCP etikettenHACCP etiketten kunt u laten bedrukken in verschillende full color kleuren met daarbij invulvelden voor de gewenste productinformatie. Bovendien kunt u de etiketten laten voorbedrukken met uw eigen huisstijl. Het is praktisch om deze etiketten op rol te laten vervaardigen. Op die manier kunt u gebruik maken van een dispenser waarin de verschillende rollen bewaard kunnen worden.

 

Voor de herkenning is het mogelijk de etiketten per dag, per product of per productgroep een andere kleur of vorm te geven. Afhankelijk van de ondergrond of de omgeving waarin de etiketten worden gebruikt kan gekozen worden voor het meest geschikte materiaal en belijming (vraag onze adviseurs). HACCP etiketten zijn dus essentieel in de levensmiddelenindustrie ter voorkoming van besmettingen. Heeft u al de meest praktische HACCP-etiketten in gebruik?

 

 

HACCP etiketten

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusThree DotsVisibleVisible